สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม

             นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกของไทยปีนี้น่าจะเติบโตได้  9-10% แต่สิ่งที่ ส.อ.ท.กังวลและต้องติดตามใกล้ชิดคือ มาตรการตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐระลอก 2 ที่มีมูลค่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมสินค้าเกือบทุกชนิดที่จีนส่งไปขายสหรัฐ หากยืดเยื้อและไม่สามารถเจรจาได้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตการ ส่งออกของไทยในปี 2562 อย่างชัดเจน และ ส่งออกอาจขยายตัวได้เพียง 4-5% โดยส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 70% ของจีดีพี น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผลกระทบสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐต่อการค้าโลก ในแง่ผลกระทบโดยรวม ยังคงกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจการค้าโลกในวงกว้าง เกิดการระมัดระวังเพิ่มผลผลิตและการลงทุน ทำให้กดดันบรรยากาศการค้าและการลงทุน รูปแบบและโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุน มีผลต่อพันธมิตรและการลงทุนใหม่ๆ ส่วนผลกระทบทางตรงที่ไทย ส่งออกไปยังสหรัฐ คือ เครื่องซักผ้า โซลาร์เซลล์ เหล็ก อะลูมิเนียม ซึ่งโดนมาตรการทางการค้า ส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการไต่สวน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 17 ตุลาคม 2561

 

อธิบดีกรมสรรพสามิตสั่งตั้งทีมศึกษาภาษีรถเอวีใหม่ ดึงผู้ประกอบการเอวี-อีโคคาร์ บีโอไอ กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมด้วย เผยไม่ได้ต้องการแค่รถยนต์ แต่ต้องลงทุนแล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังอุตสาหกรรมอื่น เช่น รถไฟฟ้า โดรน    นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมประชุมการปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในอนาคต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับรถอีวีเข้าร่วมประชุม ซึ่งขอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อศึกษาถึงแนวทางการส่งเรื่องรถอีวี มีตัวแทนจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งรถอีวี และอีโคคาร์เข้าร่วม เนื่องจากนโยบายอีโคคาร์จะหมดอายุในปี 2570 นี้ รวมถึงมีตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เข้าร่วมด้วย เพื่อนำแผนการส่งเสริมที่กระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอดำเนินการอยู่มาพิจารณาประกอบไปด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 16 ตุลาคม 2561

 

              EU กำหนดกรอบการดำเนินการ เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ภาคอุตสาหกรรมภายใน EU อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน EU มีกรอบการดำเนินการลด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ชื่อ 2030 Climate & Energy Framework โดยประเทศสมาชิก EU จะต้องลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% (เทียบกับ ระดับของปี 2533) ภายในปี 2573   แผนดำเนินงานดังกล่าว ได้ระบุกลุ่ม อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม ได้แก่ 1) กลุ่มอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้ระบบ EU ETS ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกระดาษและ เยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า และ 2) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบ EU ETS  ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง (ยกเว้นการบิน) การเคหะ การเกษตรกรรม และการจัดการของเสีย โดยทั้ง 2 กลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 43% และ 30% ภายในปี 2573 ตามลำดับ (เทียบกับระดับของปี 2548)

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

             บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นไทยและเป็น ผู้ผลิตยานยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าขนาดเล็ก  บริษัทประกาศแผนการลงทุนหนึ่งพันล้านบาทสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย เพื่อป้อนตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก  ฮิเดโอะ ซูรุมากิ ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เลือกประเทศไทยในการตั้งโรงงาน เพื่อเป็นฐานการผลิตยานยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก เพราะประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมในอุตสาหกรรมรถยนต์ มีการสนับสนุนภาคการผลิตรถยนต์มาอย่างยาวนาน ประกอบกับรัฐบาลไทยมี นโยบายชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้แผนการลงทุนของบริษัทมูลค่าการลงทุนในโรงงาน ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครั้งนี้ประมาณหนึ่งพันล้านบาท โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีกำลังการผลิตประมาณ 10,000 คันต่อปี คาดว่ารถคันแรกที่ออกจากสายพานการผลิต จะสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ในประมาณต้นปีหน้า
ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 15 ตุลาคม 2561

 

          สมาคมผู้จัดจำหน่ายยานยนต์จีน (ซีเอดีเอ) หนึ่งในหน่วยงานอิทธิพลสูงในตลาดยานยนต์ ยื่นเอกสารให้รัฐบาลพิจารณาลดภาษีซื้อรถยนต์ลงมาอยู่ที่ 5% จากอัตราภาษี 10% ที่เสนอโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกระตุ้นตลาดรถยนต์ จากความกังวลว่ายอดขายรถในจีนเสี่ยงลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปีภายในปีนี้    ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลเริ่มวิตกว่า  อุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก่อนหน้านี้ซีเอดีเอเสนอให้รัฐบาลจีนลดภาษีซื้อรถเมื่อ 3 ปีก่อน ส่งผลให้ตลาดรถยนต์จีนขยายตัวแข็งแกร่ง และดึงดูดค่ายรถยนต์ต่างชาติจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ซีเอดีเอขอให้รัฐบาลลดภาษีซื้อรถลงมาครึ่งหนึ่งสำหรับรถเครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน 2 ลิตร คล้ายคลึงกับการให้สิทธิขอคืนภาษีสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ขนาดเล็กเมื่อปี 2016 โดยขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าทั้งสองกระทรวงจะทำตามข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ แต่ทางกระทรวงได้หารือแนวโน้มตลาดรถยนต์ คาดการณ์ยอดขายและการจัดเก็บภาษีรถร่วมกับบรรดาค่ายรถแล้วในสัปดาห์นี้      ด้าน เซียวเจิ้งซาน เลขาฯ ของซีเอดีเอ เปิดเผยว่า ตลาดรถจีนคาดว่าจะซบเซาลงเล็กน้อยในปีนี้ ขณะที่มาตรการกระตุ้นตลาดรถยนต์ในชนบทและปรับอัตราภาษีสำหรับรถยนต์มือสองอาจช่วยกระตุ้นยอดขายได้บ้าง โดยก่อนหน้านี้สมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ในจีนลดลง 3.8% และ 4% ในเดือน ส.ค.และเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา หลังขยายตัวแข็งแกร่งถึง 13.7% เมื่อปี 2016
ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์  วันที่ 12 ตุลาคม 2561

 

             Vietnam imported 11,172 cars between January and September, up 5,142 units from the same period last year. According to statistics of the General Department of Vietnam Customs, more than 10,800-92 per cent-were imported from Thailand and Indonesia. The remainder came from Japan, the US and Germany. Cars with nine or fewer seats shipped to ports in HCM City accounted for more than 51 per cent of total car imports to Vietnam.  Vietnamese Businesses spent US$ 2.5 billion (Bt59.54 billion) importing auto parts in the period.  The part from Thailand, India and Indonesia were mostly electric cables and steel imported by Toyota, Ford and Nissan for use by domestic carmakers
ที่มา : หนังสือพิมพ์ The Nation วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 

          ฟอร์ด ค่ายรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ ประกาศ จะลดพนักงานทั่วโลกแต่ไม่ได้ระบุชัดเจน หลังประกาศเมื่อเดือนก.ค.ว่า จะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ โดยฟอร์ด ระบุว่า ขณะนี้บริษัทกำลังเข้าสู่ ขั้นแรกของการจัดระบบพนักงานประจำทั่วโลกครั้งใหม่ เพื่อสร้าง สภาพการทำงานที่มีพลวัตและส่งเสริมความสำเร็จ และมีความเหมาะสม กับการทำธุรกิจมากขึ้น ซึ่งทำให้ต้องลดจำนวนพนักงาน และบริษัท จะแถลงรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อถึงเวลาเหมาะสม    อย่างไรก็ตาม ฟอร์ด เพิ่งประกาศปรับปรุงการทำงานครั้งใหญ่ ที่อาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง 11,000 ล้านดอลลาร์ ตลอดช่วง  3-5 ปีข้างหน้า
ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

 

         Now that Europe's automakers are ramping up plans for electrified vehicles, suppliers are investing in industrial scale battery cell production in the region. Production of lithium ion battery cells is currently concentrated in Asia's consumer electronics industry where the technology first took root, made by the likes of Korea's LG Chem and Samsung SDI, and Panasonic of Japan. Cells are exported to Europe for assembly into battery packs. This will change now that almost all major European brands are preparing to launch electrified vehicles over the next 18 months to meet tougher CO2 emission targets that start to take effect in 2020.
ที่มา : www.autonews.com วันที่ 5 ตุลาคม 2561

 

          At a time when auto companies in the developed world are facing a squeeze on their profits from cash-rich tech firms, Vietnam is betting car-making can be a ticket to a more prosperous economy, just as it was for the likes of Japan and South Korea.  VinFast Trading and Production LLC, a unit of Vietnam’s largest conglomerate Vingroup JSC, is set to becom the country’s first fully-fledged domestic car manufacturer when its firs production models built under its own badge hit the streets next August.  Where else in the world can you do this with this sort of speed? Said Shaun Calvert, vice president of manufacturing at VinFert.
ที่มา : หนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันที่ 4 ตุลาคม 2561

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th