สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
Infographics
อ่านข่าวสารล่าสุด

Infographics

ข้อกำหนดและมาตรฐานสากลที่สำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ความคืบหน้าการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ปี 2562
ผลกระทบของ "ไวรัสโคโรน่า" ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์จีน
นับถอยหลัง GM ส่งไม้ต่อให้ GWM
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ยานยานต์สมัยใหม่
ภูมิแพ้กรุงเทพฯ : ยานยนต์จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โลก
#Infographic ประจำเดือนเมษายน 2563 การแพร่ระบาดของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรมยานยนต์ไทย
Covid ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
New Normal ในอุตสาหกรรมยานยนต์
มาตรการเก่าแลกใหม่ เพื่อกระตุ้นตลาดรถยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์หลังการระบาดของ COVID-19
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
น้ำมันที่ใช้ในรถยนต์
ตลาดรถยนต์หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19
มาตรการบริหารจัดการซากรถยนต์ประเทศญี่ปุ่น
การตัดสิทธิ GSP กับสินค้ายานยนต์ไทย
เปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของ BOI
มาตรการ Safeguard การนำเข้ารถยนต์ของฟิลิปปินส์
Thai Automotive Industry Recap 2020 & Outlook 2021
มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา กรณียางรถยนต์
เทคโนโลยียานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ(1)
เทคโนโลยียานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ(2)
คุณสมบัติของแบบเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า (Part 1/3 of xEV Battery Series)
ประเภทของแบบเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า (Part 2/3 of xEV Battery Series)
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย (Part 3/3 of xEV Battery Series)
ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
มาตรฐานการปล่อย CO2 จากยานยนต์ ของสหภาพยุโรป
ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นกับเป้าหมายการไม่ปล่อย CO2 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Carbon Neutrality)
 ระดับความสูงของน้ำ ที่มีผลต่อรถยนต์

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th