สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม

ดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั่วโลก (Global Electric Mobility Readiness Index (GEMRIX) ประจำปี 2022 ของ Arthur D. Little (ADL) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก

บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “SHARGE” เพื่อเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ

รัฐบาลอินโดนีเซียจะดำเนินการโครงการให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ประมาณ 6.5 ล้านรูเปีย (413 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มโครงการในปีหน้า

สถาบันวิจัยแห่งสวีเดน (Research Institutes of Sweden: RISE) ประกาศโครงการริเริ่มด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทันสมัยมากที่สุด เน้นทดสอบด้านยานยนต์

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETA) และ บริษัท บางชัน เยนเนอเรล เอเซมบลี จำกัด (BGAC) ร่วมลงนาม (MOU) ในข้อตกลงเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากับกรมสรรพสามิต

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถึงแม้ว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

VinFast ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) สัญชาติเวียดนาม ส่งรถ EV ล็อตแรก จำนวน 999 คัน ไปยังสหรัฐอเมริกา ต่อยอดความพยายามใน 5 ปี

รัฐมนตรีสหภาพยุโรปเตือนสหรัฐอเมริกาว่า เวลากำลังจะหมดลงในการแก้ไขแผนให้เงินช่วยเหลือทางภาษี ภายใต้กฎหมายการลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV)

Stellantis ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Citroen Fiat Peugeot และ Chrysler ได้ข้อสรุปว่า ไม่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) ราคาประหยัดได้ในยุโรป และกำลังมองหา

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th