สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม

หลังจากที่เปิดให้บริการอัพเกรดรถรายปีแบบเดียวกันที่ประเทศเยอรมันในช่วงปี ค.ศ. 2021

ประเทศไทยตั้งเป้าประกอบยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) ในประเทศภายในหนึ่งปี ซึ่งเร็วกว่าที่เคยกำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2567

หลังจากการประชุมเจรจานานกว่า 16 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของ 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงการคลัง

Bloomberg New Energy Finance (Bloomberg NEF) รายงานผลการศึกษาคาดว่า

Climeworks AG บริษัท Startup จากสวิสเซอร์แลนด์ได้เริ่มต้นก่อสร้าง “แมมมอธ”

สถาบันประกันความปลอดภัยทางหลวง (Insurance Institute for Highway Safety: IIHS) ของสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2050

ศูนย์การศึกษาด้านสมอง RIKEN Center for Brain Science โดยคุณ Andrea Benucci และทีมงาน

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th