สมัครสมาชิกวันนี้

กฎระเบียบและข้อกำหนดยานยนต์
กฎระเบียบและข้อกำหนดล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

มาตรฐานในประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานยานยนต์หลักๆได้แก่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม และกรมควบคุมมลพิษ โดยกรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่ในการกำหนดและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับยานยนต์เพื่อใช้ในการจดทะเบียน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการกำหนดและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ส่วนกรมควบคุมมลพิษนั้น มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

มอก. 2602-2556
กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์
วันที่มีผลบังคับใช้: วันที่ 15 สิงหาคม 2556

 

มอก. 2720-2560
ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
วันที่มีผลบังคับใช้: วันที่ 21 มกราคม 2562