สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ข้อมูลล่าสุด

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
(Aerospace Parts Manufacturer)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการบินพลเรือน
เวปไซต์ผู้ผลิตเครื่องบินและชิ้นส่วน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใหม่ โดยมีการจำแนกผู้ผลิตฯ เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 Engine & Propulsion (เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน)
กลุ่มที่ 2 Cabin Interior (ชิ้นส่วนตกแต่งภายในห้องโดยสาร)
กลุ่มที่ 3 Aerostructure (โครงสร้างลำตัว​ ปีก​ แพนหาง​ แผ่นพื้นบังคับ ชิ้นส่วนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบิน)
กลุ่มที่ 4 Tire (ยางล้อเครื่องบิน ยางหล่อดอก ยางเรเดียลสำหรับอากาศยาน)
กลุ่มที่ 5 Electronic Parts & Wiring (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสายไฟ)
กลุ่มที่ 6 Process & Materials (ผู้ประกอบการที่รับทำกระบวนผลิตเฉพาะที่ต้องการ ความชำนาญสูงหรือเครื่องมือเฉพาะ)
กลุ่มที่ 7 Others (ฝาครอบแผ่นโลหะ, แผงวงจรพิมพ์, ระบบเซ็นเซอร์, ลวด เคเบิล อากาศยาน, ผลิตชิ้นนาฬิกา, เลนส์ปลายปีก,
ยางรองขอบกระจกหน้าต่าง เครื่องบิน / โครงขอบกระจกหน้าต่างเครื่องบิน , ชิ้นส่วนในระบบสายพานลำเลียงที่ใช้ในเครื่องบิน
อะแดปเตอร์ และข้อต่อสำหรับติดตั้งโครงที่นั่งเครื่องบิน, ชุดข้อเหวี่ยงกระดิ่ง เป็นต้น)

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th