สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับทั้งภาครัฐ และพันธมิตรภาคเอกชน ในการสนับสนุน พัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยนตรกรรมไฟฟ้า และการติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อดำเนินโครงการนำร่อง “Electric Vehicle Charging and Car Sharing Zones” หรือ Charge&Share โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำรถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยู 330e และบีเอ็มดับเบิลยู x5 xDrive40e ให้ทางมหาวิทยาลัยทดลองใช้ในโครงการดังกล่าว การร่วมมือกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จำนำประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สำหรับโครงการ Charge & Share นั้น มจธ. เปิดสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น โดยมีรถยนต์ให้บริการในรูปแบบ Car Sharing ซึ่งหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ไฟฟ้า บีเอ็มดับเบิลยู i3 บุคคลากรของวิทยาลัยนำไปใช้ในงานราชการ พร้อมเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งาน รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการศึกษาพฤติกรรมของคนไทยในการใช้บริการระบบ Car Sharing และ EV Car Sharing เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และระบบ Car Sharing แห่งแรกของประเทศไทย ในการช่วยบริหารจัดการระบบการจองและคืนรถ รวมไปถึงให้บริการผู้ใช้อีกด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ดอกเบี้ยธุรกิจ ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

กรมศุลกากรลุยประมูลรถยนต์ กว่า 1 พันคันในสต๊อก ดันรายได้ปีนี้เกินเป้า 1.08 แสนล้าน เร่งหารือกรมบัญชีกลาง ขอยกเว้นไม่นำเงินส่งเข้าคลังทันที กันไว้คืนเงินผู้ประมูลรถ กรณีรถบางคันนำไปจดทะเบียนขนส่งไม่ได้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมฯ อยู่ระหว่างการหารือกับกรมขนส่งทางบก เพื่อทำให้ผู้ประมูลรถยนต์ของกลางจากกรมศุลกากร สามารถนำรถไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประมูลรถยนต์ของกลางจากกรมศุลกากรจำนวนหนึ่ง ไม่สามารถนำรถไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ โดยปัจจุบันมีรถยนต์ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินที่กรมศุลกากรจับยึดมาได้กว่า 1,000 คัน ซึ่งต้องหาทางบริหารจัดการ หากไม่สามารถประมูลได้ จะหาทางออกอื่น เช่น นำไปทำลาย ไปบริจาคหรือนำไปขายเพื่อส่งออกไปนอกประเทศ สำหรับกรณีรถยนต์ที่ประมูลจากกรมศุลกากรไปแล้ว และไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ ทางกรมศุลกากรอยู่ระหว่างหารือ กับกรมบัญขีกลาง เพื่อนำเงินมาจ่ายคืนให้กับผู้ประมูล เพราะเงินที่ประมูลได้ดังกล่าวถูกนำส่งไปคลังแล้ว ทั้งนี้ จากการหารือกับกรมขนส่งทางออกหนึ่ง คือ กรมศุลกากรจะเปิดให้มีการประมูลรถยนต์ของกลางเหมือนทุกครั้ง และรถคันไหนจดทะเบียนกับกรมขนส่งไม่ได้ สามารถมาขอเงินคืนจากกรมศุลกากรได้ โดยกรมศุลกากรจะหารือกับกรมบัญชีกลางว่าเงินที่ได้จากการประมูลจะไม่ขอนำส่งคลังทันที จะขอกันไว้จ่ายคืนกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวก่อน หากกรมขนส่งและกรมบัญชีกลางเห็นด้วย ก็จะทำให้กรมศุลกากรประมูลรถยนต์ของกลางกว่า 1,000 คันได้ ทันภายในปีงบประมาณ 2562

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

            กรมศุลกากรลุยประมูลรถยนต์ กว่า 1 พันคันในสต๊อก ดันรายได้ปีนี้เกินเป้า 1.08 แสนล้าน เร่งหารือกรมบัญชีกลาง ขอยกเว้นไม่นำเงินส่งเข้าคลังทันที กันไว้คืนเงินผู้ประมูลรถ กรณีรถบางคันนำไปจดทะเบียนขนส่งไม่ได้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมฯ อยู่ระหว่างการหารือกับกรมขนส่งทางบก เพื่อทำให้ผู้ประมูลรถยนต์ของกลางจากกรมศุลกากร สามารถนำรถไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประมูลรถยนต์ของกลางจากกรมศุลกากรจำนวนหนึ่ง ไม่สามารถนำรถไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ โดยปัจจุบันมีรถยนต์ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินที่กรมศุลกากรจับยึดมาได้กว่า 1,000 คัน ซึ่งต้องหาทางบริหารจัดการ หากไม่สามารถประมูลได้ จะหาทางออกอื่น เช่น นำไปทำลาย ไปบริจาคหรือนำไปขายเพื่อส่งออกไปนอกประเทศ สำหรับกรณีรถยนต์ที่ประมูลจากกรมศุลกากรไปแล้ว และไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้ ทางกรมศุลกากรอยู่ระหว่างหารือ กับกรมบัญขีกลาง เพื่อนำเงินมาจ่ายคืนให้กับผู้ประมูล เพราะเงินที่ประมูลได้ดังกล่าวถูกนำส่งไปคลังแล้ว ทั้งนี้ จากการหารือกับกรมขนส่งทางออกหนึ่ง คือ กรมศุลกากรจะเปิดให้มีการประมูลรถยนต์ของกลางเหมือนทุกครั้ง และรถคันไหนจดทะเบียนกับกรมขนส่งไม่ได้ สามารถมาขอเงินคืนจากกรมศุลกากรได้ โดยกรมศุลกากรจะหารือกับกรมบัญชีกลางว่าเงินที่ได้จากการประมูลจะไม่ขอนำส่งคลังทันที จะขอกันไว้จ่ายคืนกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวก่อน หากกรมขนส่งและกรมบัญชีกลางเห็นด้วย ก็จะทำให้กรมศุลกากรประมูลรถยนต์ของกลางกว่า 1,000 คันได้ ทันภายในปีงบประมาณ 2562

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

            นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2019 เปิดเผยว่างานมหกรรมแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว หรืองานฟาสต์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 ที่ไบเทค ยอดขายดีเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้พอสมควร เพราะตลอด 5 วันจัดงานมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง แต่ผู้สนใจเข้ามาชมงานปีนี้ 292,500 คน จากเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ 250,000 คน มากกว่าเป้า 17% ยอดขายรถยนต์รวมทั้ง 2 ประเภท คือรถยนต์ใหม่ป้ายแดงและรถยนต์ที่ใช้แล้ว 3,335 คัน ยอดขายตั้งไว้ 3,000 คันมากกว่าเป้าหมาย 11.2% จำแนกยอดขายรถใหม่ป้ายแดง 2,121 คัน ยอดขายที่ตั้งไว้ 2,000 คัน มากกว่าที่ตั้งไว้ 6% และยอดขายรถยนต์ใช้แล้วอยู่ที่ 1,214 คัน ยอดขายที่ตั้งไว้ 1,000 คัน เติบโต 21.24% มียอดเงินสะพัดกว่า 2,855 ล้านบาท จากตัวเลขที่คาดการณ์ก่อนจัดงาน 2,000-2,500 ล้านบาท มากกว่าคาดการณ์ 14.2% สำหรับการจัดงานครั้งต่อไป ก้าวสู่ปีที่ 9 กำหนดให้มีขึ้นระหว่างที่ 1-5 กรกฎาคม 2563

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ในความพยายามที่จะฟื้นฟูแบรนด์มาเซอราติ (Maserati) เฟียต คริสเลอร์ ออโตโมบิล (Fiat Chrysler Automobiles : FCA) ได้ทำการว่าจ้าง เดวิด แกรสโซ่ (David Grasso) อดีตCEO แบรนด์รองเท้ากีฬา ไนกี้ (Nike) เพื่อให้มารับตำแหน่ง COO (chief operating officer) สำหรับหน่วยรถหรู โดยไมค์ แมนเลย์ (Mike Manley) CEO ของ FCA กล่าวว่าแกรสโซ่จะนำ “ความสมบูรณ์การชำนาญในแบรนด์” มาสู่มาเซอราติ

                  แกรสโซ่เป็นผู้ชำนาญในด้านการตลาดที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของรองเท้าคอนเวิร์ส โดยประสบการณ์ล่าสุดของเขายังรวมถึงการเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของแบรนด์ไนกี้ ซึ่งแกรสโซ่ยังคงหวังว่าจะได้เป็นหนึ่งในกลุ่มกรรมการบริหารของ FCAเช่นกัน

                  ในขณะที่ ฮาราลด์ เวสเตอร์ (Harald Wester) COO คนปัจจุบันของมาเซอราติจะก้าวสู่ตำแหน่งประธานผู้บริหารของแบรนด์ เพื่อดูภาพรวมเกี่ยวกับเทคนิคและอุตสาหกรรม เวสเตอร์ยังคงเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ FCA ในขณะนี้เช่นกัน ความรับผิดชอบของเขายังขยายไปครอบคลุมถึงระบบส่งกำลังและวิศวกรรมยานยนต์ในระดับโลกสำหรับ FCA เช่นกัน

                  แกรสโซ่และเวสเตอร์จะทำงานร่วมกันภายใต้แนวทาง “การฟื้นตัวของมาเซอราติในระดับโลก” ซึ่งFCA ได้วางแผนธุรกิจเพื่อจะเพิ่มยอดขายรายปีของมาเซอราติให้สูงถึง 100,000คัน ภายในปี 2022 ซึ่งส่วนช่วยสำคัญคือการปล่อยรถยนต์ SUV ขนาดกลางและรถยนต์รุ่นอัลเฟียรี่ คู้ป (Alfieri coupe) และ คาบริโอเลต (cabriolet)

                    ยอดการขนส่งมาเซอราติลดลงกว่า 41เปอร์เซ็นต์ถึง 5,500คันในช่วงไตรมาสแรกซึ่งเป็นผลมาจาก “การจัดการสินค้าคงคลัง” FCA กล่าวไว้ในรายงานการเงินของช่วง3เดือนแรกของรอบปี โดยในปีที่แล้วมาเซอราติมียอดขนส่งรถเพียง 35,900คัน ลดลงจากปี 2017 ที่มียอดกว่า 51,500คัน

ที่มา: Automotive News Europe ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ญี่ปุ่นเตรียมพร้อมที่จะตัด เกาหลีใต้ออกจากรายชื่อ “whitelist”ของประเทศคู่ค้า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ซึ่งนั้นน่าจะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศอย่างแน่นอน เกาหลีนับเป็นประเทศแรกที่จะถูกญี่ปุ่นนำออกจาก Whitelist
               สินค้าส่งออกของญี่ปุ่นนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สารเคมี,ชิ้นส่วนวงจร หรือ ชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งของจำเป็นในอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีทั้งสิ้น แต่ด้วยการออกกฏหมายส่งออกอันใหม่ของญี่ปุ่นที่จะเพิ่มภาษีส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายบริษัท ยกตัวอย่างเช่น Hyundai motor ที่เริ่มพัฒนารถยนต์พลังไฟฟ้า ข้อบังคับอันใหม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง
 
ที่มา: https://asia.nikkei.com ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

                 ในความพยายามที่จะฟื้นฟูแบรนด์มาเซอราติ (Maserati) เฟียต คริสเลอร์ ออโตโมบิล (Fiat Chrysler Automobiles : FCA) ได้ทำการว่าจ้าง เดวิด แกรสโซ่ (David Grasso) อดีตCEO แบรนด์รองเท้ากีฬา ไนกี้ (Nike) เพื่อให้มารับตำแหน่ง COO (chief operating officer) สำหรับหน่วยรถหรู โดยไมค์ แมนเลย์ (Mike Manley) CEO ของ FCA กล่าวว่าแกรสโซ่จะนำ “ความสมบูรณ์การชำนาญในแบรนด์” มาสู่มาเซอราติ

                  แกรสโซ่เป็นผู้ชำนาญในด้านการตลาดที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของรองเท้าคอนเวิร์ส โดยประสบการณ์ล่าสุดของเขายังรวมถึงการเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของแบรนด์ไนกี้ ซึ่งแกรสโซ่ยังคงหวังว่าจะได้เป็นหนึ่งในกลุ่มกรรมการบริหารของ FCAเช่นกัน

                  ในขณะที่ ฮาราลด์ เวสเตอร์ (Harald Wester) COO คนปัจจุบันของมาเซอราติจะก้าวสู่ตำแหน่งประธานผู้บริหารของแบรนด์ เพื่อดูภาพรวมเกี่ยวกับเทคนิคและอุตสาหกรรม เวสเตอร์ยังคงเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ FCA ในขณะนี้เช่นกัน ความรับผิดชอบของเขายังขยายไปครอบคลุมถึงระบบส่งกำลังและวิศวกรรมยานยนต์ในระดับโลกสำหรับ FCA เช่นกัน

                  แกรสโซ่และเวสเตอร์จะทำงานร่วมกันภายใต้แนวทาง “การฟื้นตัวของมาเซอราติในระดับโลก” ซึ่งFCA ได้วางแผนธุรกิจเพื่อจะเพิ่มยอดขายรายปีของมาเซอราติให้สูงถึง 100,000คัน ภายในปี 2022 ซึ่งส่วนช่วยสำคัญคือการปล่อยรถยนต์ SUV ขนาดกลางและรถยนต์รุ่นอัลเฟียรี่ คู้ป (Alfieri coupe) และ คาบริโอเลต (cabriolet)

                    ยอดการขนส่งมาเซอราติลดลงกว่า 41เปอร์เซ็นต์ถึง 5,500คันในช่วงไตรมาสแรกซึ่งเป็นผลมาจาก “การจัดการสินค้าคงคลัง” FCA กล่าวไว้ในรายงานการเงินของช่วง3เดือนแรกของรอบปี โดยในปีที่แล้วมาเซอราติมียอดขนส่งรถเพียง 35,900คัน ลดลงจากปี 2017 ที่มียอดกว่า 51,500คัน

ที่มา: Automotive News Europe ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

               ญี่ปุ่นเตรียมพร้อมที่จะตัด เกาหลีใต้ออกจากรายชื่อ “whitelist”ของประเทศคู่ค้า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ซึ่งนั้นน่าจะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศอย่างแน่นอน เกาหลีนับเป็นประเทศแรกที่จะถูกญี่ปุ่นนำออกจาก Whitelist
               สินค้าส่งออกของญี่ปุ่นนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สารเคมี,ชิ้นส่วนวงจร หรือ ชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งของจำเป็นในอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีทั้งสิ้น แต่ด้วยการออกกฏหมายส่งออกอันใหม่ของญี่ปุ่นที่จะเพิ่มภาษีส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายบริษัท ยกตัวอย่างเช่น Hyundai motor ที่เริ่มพัฒนารถยนต์พลังไฟฟ้า ข้อบังคับอันใหม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง
ที่มา: https://asia.nikkei.com ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

          AP Honda, the local distributor of the Japanese motorcycle brand, has upgraded its market and sales projections for 2019 amid shrinking sales in the first half of this year.

          Honda, the biggest brand by market share in Thailand, previously forecast the overall motorcycle market to stand at 1.72 million units sold in 2019, with Honda aiming to sell 1.36 million.

          Shigeto Kimura, the newly appointed president of AP Honda, said the company has revised up both projections. The market is expected to reach 1.75 million units, down 2.2% from last year.

          Honda itself plans to sell 1.38 million motorcycles, a 1.4% drop. With the new projections, Honda would capture a 78.9% market share in Thailand this year, up 0.4 percentage points.

ที่มา: Bangkok Post ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6443
email : aiu@thaiauto.or.th