สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Mahindra Logistics เป็นบริษัทในเครือของ Mahindra Group ผู้ผลิตรถยนต์เจ้าใหญ่ของอินเดีย ได้เปิดตัว ‘EDel’ การบริการขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้า หรือ Last-mile delivery

ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับสินค้า Hi-end โดยในเฟสแรก จะเริ่มใช้งานรถ EV กว่า 1,000 คัน เป็นรถสามล้อรุ่น Treo EV ของ Mahindra เอง นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานรถไฟฟ้านี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะให้บริการใน 6 เมือง และขยายเป็น 14 เมืองภายในปีนี้

ที่มา: https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/78326a76-c0e9-4c73-bc68-12e4203f42f5.pdf วันที่ 12 มกราคม 2564

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th