สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

            กระแสการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในฐานะฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่มุ่งไปยังเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  รถจักรยานยนต์ดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในยานยนต์ที่จะมุ่งไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งแม้ว่าบรรดาผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจะเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่มองว่าจะต้องค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับ เช่นเดียวกันกับผู้ผลิตรถยนต์ที่มองรอยต่อของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่จะต้องไปเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก่อนจะไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าในที่สุด  สุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ในประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยถือได้ว่าจะเป็นประเทศกลุ่มแรกของโลกที่จะมีการเปิดตัวรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ไฮบริด ซึ่งบริษัทมีแผนการเปิดตัวรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดภายในปี 2562 ซึ่งเป็นการสร้างตลาดด้วยเทคโนโลยีใหม่และการให้ความรู้และข้อมูลตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ต่อเทคโนโลยีใหม่
ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วันที่ 15 มกราคม  2561
 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th