สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

            ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขหลายอย่างสำหรับรถนำเข้า ทั้งการชำระภาษีเพื่อนำรถยนต์ออกจากเขตพื้นที่ปลอดภาษี, การปรับเปลี่ยนวิธีการและอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต, การกำหนดราคาจำหน่าย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายอย่างของหน่วยงานราชการ เป็นสิ่งที่ สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ มองว่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง ยอดจำหน่ายหดตัวอย่างชัดเจน "ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้าอิสระ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐแบบกะทันหัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจำหน่ายรถยนต์เป็นอย่างมาก หลายบริษัทปิดกิจการ  เลิกจ้างงาน หรือปัญหาภาวะหนี้สูญ ขณะที่ผู้บริโภค ต้องซื้อรถยนต์แพงขึ้น ตลาดไม่เกิด การแข่งขันด้านราคา ทำให้ตลาดหดตัวลงอย่างรุนแรง"  สมศักดิ์ ศรีรัตนประภาสนายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่
ที่มา: หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ  วันที่ 11 มกราคม 2561
 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th