สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

   นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่27พฤศจิกายน -1 ธันวาคมนี้นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อร่วมเข้าประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูนิโด)ณกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งมีสมาชิกหลายประเทศเข้าร่วมด้วย  โดยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะมีการหารือถึงความคืบหน้าในการร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 หลังจากเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกับทางยูนิโดไปแล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th