สถิติปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ต่างประเทศ

เลือกปี
ถึงปี
ลำดับที่ Year Country มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม Total
นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ
Commuter Motorcycle รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะ มีบังลมขนาดใหญ่ ถังนำ้มันอยู่ใต้เบาะ ออกแบบท่านั่งให้สบายเหมือนนั่งเก้าอี สามารถวางเท้าได้โดยอิสระ มีที่พักเท้า

Complete Build Unit (CBU) รถที่ผลิตสำเร็จแล้ว (หน่วยเป็นคัน)

Complete Knock-Down (CKD) ชิ้นส่วนรถแบบครบชุดสมบูรณ์ (หน่วยเป็นชุด)