ผู้ผลิตจักรยานยนต์ ในประเทศ

( รวม 16 รายการ )
รหัสกระทรวงพาณิชย์ ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
0105507000645บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
0105508001394บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
0105510001223บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
0105540099884บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
0105541066033บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
0105551020052บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
0105553066955บริษัท พาวเวอร์ สตาเลียน จำกัด
0105558076304บริษัท ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน (ประเทศไทย) จำกัด
0105559009481บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด
0105560181594บริษัท เอดิสัน มอเตอร์ จำกัด
0105562036427บริษัท ซแว็ก อีวี จำกัด
0105562101555บริษัท สยาม กรีน เอ็นเนอร์จี้ อีเลคทริค จำกัด
0115544003431บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
0205553020806บริษัท ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
0205563033587บริษัท ไอ-มอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
0735561000067บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด