สมัครสมาชิกวันนี้

 • Silver
 • สมาชิกระดับ Silver
 • ฟรี
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
 • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
 • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
 • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
 • เทคโนโลยี และงานวิจัย
 • สมัครสมาชิก
Offline Page
Sample Maintenance Mode Page

       เคล็ดไม่ลับ จากสยย. มีวิธีขับรถยนต์ให้ปลอดภัย และสบายกระเป๋าในฤดูฝนมาฝากกันค่ะ

 

        - ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมก่อนเดินทางเป็นประจำ ยิ่งช่วงหน้าฝนควรตรวจเช็คเป็นพิเศษ

 

        - ตรวจเช็คผ้าเบรก ควรสังเกตเสียงขณะเบรก หากเกิดอาการเบรกแล้วรถไม่หยุดในระยะปกติ ควรรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ เพราะการที่ผ้าเบรกเสื่อม เสียดสีจานล้ออยู่เสมอ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันประมาณวันละ 400 ซี.ซี.

 

         - ตรวจเช็คลมยาง และสภาพของยางอย่างสม่ำเสมอ ถ้าลมยางอ่อน หรือแข็งกว่ามาตรฐาน จะทำให้การทรงตัวของรถในหน้าฝนลำบากกว่าปกติ เพราะถ้าหากความดันลมยางต่ำกว่ามาตรฐานทุก ๆ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 2% นอกจากนี้สภาพยางที่สึกหรออาจทำให้รถเบรกไม่ค่อยอยู่ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้

 

         - เลี่ยงการเดินทางช่วงฝนตก เพราะจะทำให้รถติดทุกครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฝนตก ลองเปลี่ยนมาใช้การติดต่อกันทางโทรศัพท์ หรือหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS หรือ รถไฟฟ้าให้ดิน ซึ่งเปลี่ยนการเดินทางจากรถยนต์มาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพราะหากรถติดแบบไม่ขยับรวมกันเป็นเวลา 30 นาที จะทำให้สูญเสียน้ำมัน 750 ซี.ซี.

 

         - ในช่วงฝนตก การเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการเดินทางก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการสิ้น เปลืองน้ำมัน โดยเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด และศึกษาเส้นทางลัดของเส้นทางที่จะไป 

 

         - ลดการใช้แอร์ในรถช่วงหน้าฝน แนะนำให้ทดลองปิดแอร์ แล้วสูดอากาศธรรมชาติ และหากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที จะประหยัดน้ำมันได้ 30 ซี.ซี. แต่หากไม่ใช้แอร์ตลอดการเดินทาง 20-30 นาที จะประหยัดน้ำมันได้ 300 ซี.ซี.

 

         - ไม่ใช้ความเร็วสูง ในช่วงฝนตกการจราจรมักจะติดขัดอยู่เสมอ แต่ถ้าหากปริมาณรถบนท้องถนนไม่หนาแน่น ก็ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วสูงจนเกินไป เพราะถนนจะลื่นกว่าปกติ อาจทำให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุได้ และที่สำคัญการขับขี่รถยนต์ในอัตราความเร็วที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดน้ำมันได้

 

       หากคุณปฏิบัติตามได้ทั้งหมด จะช่วยให้คุณสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันต่อเดือนได้มากทีเดียว และที่สำคัญยังจะช่วยให้ตัวคุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอีกด้วย

 

       ขอบคุณที่มา : www.ecareasy.com

 

To make your Joomla! website unavailable to visitors, replacing it with a simple message, do this:

 1. Log in to the Administrator back-end.
 2. Click on the Global Configuration button in the main Control Panel or System → Global Configuration in Joomla 3.x.
 3. There are so many configuration options that they need to be divided into separate groups or tabs. The Site tab, it should be the default first view displayed, if not click on the tab.
 4. Find where it says Site Offline and click the Yes button in Joomla 3.x.
 5. Optional: Change the Offline Message to give your visitors some explanation about why your website is unavailable.
 6. Click the Save toolbar button to implement the new settings:
  • The Save toolbar button will save your changes and but leave you in Global Configuration.
  • The Save and Close button will save your changes and return you to the Administrator Control Panel.
 7. You should see a message confirming the settings have been changed.

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th