สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ในวันที่ 25 กันยายน E-Energee บริษัทในเครือ Geely เปิดตัวเทคโนโลยี Battery Replacement Station

ที่สามารถให้บริการแก่รถยนต์ที่มีระยะฐานล้อ (Wheel base) ระหว่าง 2,700 มม. ถึง 3,100 มม. โดยใช้เวลาเพียง 60 วินาที ทั้งนี้ E-Energee ให้บริการสลับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในจีนครอบคลุมกว่า 10 เมือง นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนั้น E-Energee ยังตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการ Battery Replacement Station จำนวน 5,000 แห่ง ทั่วโลก ภายในปี ค.ศ. 2025 ด้วย

ที่มา : https://mp.weixin.qq.com/s/QhsEsI0gjwwdzyuVlY2PZQ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th