สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียประกาศมาตรการการกำจัดซากรถยนต์ (Vehicle Scrapping Policy)

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยรัฐบาลอินเดียจะให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับเอกสารยืนยันการนำรถยนต์เข้าร่วมโครงการกำจัดซาก ผ่านการลดหย่อนภาษีจดทะเบียนรถยนต์ โดย รถยนต์ส่วนบุคคลจะได้สิทธิ์ลดหย่อนสูงสุด 25% ในขณะที่รถยนต์เพื่อการส่งขนจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนสูงสุด 15%

ที่มา : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1761646 วันที่ 11 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th