สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

โดยการวิจัยร่วมกับ Uniklinik RWTH Aachen ศูนย์วิจัยด้านสมองในเยอรมัน จะช่วยนำไปสู่การตรวจจับที่เร็วและแม่นยำขึ้นหากผู้ขับขี่ไม่ใส่ใจกับการขับรถ

ไม่ว่าจะด้วยการถูกรบกวน การเสียสมาธิไปจากการขับรถ หรือจากความเหนื่อยล้า ที่อาจเป็นต้นเหตุมากถึง 25% ของอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนน การวิจัยนี้จะใช้วิธีการหาความเชื่อมโยงของคลื่นสมองต่อรูปแบบการตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้าทดสอบทำการขับขี่รถใน Simulation ระหว่างที่สมองกำลังถูกแสกนด้วยเครื่อง MRI ทั้งก่อนและระหว่างตอบสนองกับ Simulation รวมถึงเก็บค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ความถี่การหายใจ และข้อมูลอื่น ๆ จากร่างกายอีกด้วย

ที่มา : https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2021/10/06/ford-brain-research-could-hold-the-key-to-more-quickly-identifyi.html วันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th