สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Anadolu Isuzu แบรนด์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของตุรกี ทำการส่งมอบ midibus ไฟฟ้า NovoCITI VOLT ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

เพื่อใช้ในบริการขนส่งสาธารณะในฝรั่งเศส ประสบความสำเร็จในการตอบสนองต่อความต้องการที่สำคัญของเมืองต่างๆ เช่น การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เสียงต่ำ และความทันสมัยด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและการออกแบบที่น่าประทับใจ ซึ่งได้รับการออกแบบตามแนวโน้มการขนส่งสาธารณะในอนาคต โดยถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Novociti Life ที่ประสบความสำเร็จในการบรรลุมาตรฐานโลกในด้าน midibuses ไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยเน้นที่การปกป้องธรรมชาติเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

ที่มา : https://bit.ly/3DkYcsr วันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th