สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

จากเป้าหมายการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสัดส่วน 50% ของยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2030 ของ BMW

ซึ่งทำให้ BMW มีความต้องการแร่ลิเทียมจำนวนมากสำหรับการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ BMW Group จึงลงทุนผ่าน BMW I Venture ในบริษัท Lilac Solution ผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่สำหรับการสกัดแร่ลิเทียม โดย Lilac Solution พัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนอิออน (Ion Exchange) ทำให้การสกัดแร่ลิเทียมจากบ่อน้ำเกลือลิเทียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่ต่ำลง โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกทดสอบในบ่อน้ำเกลือนำร่องแล้ว และจะพัฒนาให้สามารถขยายกำลังการผลิตเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ต่อไป

ที่มา : https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0347452EN?language=en วันที่ 7 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th