สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์อย่าง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศหยุดการผลิตรถยนต์ในโรงงานโตโยต้า 3 แห่งในประเทศไทย

ได้แก่โรงงานสำโรง จ.สมุทรปราการ ,โรงงานบ้านโพธิ์ และโรงงานเกตุเวย์ จ. ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค.นี้

เป็นผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่โรงงานผลิตสายไฟรถยนต์ ของบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด ที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคำสั่งให้ปิดบริษัทไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา14 วัน โดยมีคำสั่งปฎิบัติตามตั้งวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปเพื่อเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา : https://www.prachachat.net/motoring/news-719497 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 094-154-1624
email : aiu@thaiauto.or.th