สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สภาเมืองโคเวนทรีในประเทศอังกฤษ ประกาศร่วมทุนกับสนามบินโคเวินทรี

เพื่อร่วมมือเสนอแผนตั้ง Gigafactory แห่งแรกต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักร บนพื้นที่กว่า 5.7 ล้านตารางฟุต ในพื้นที่ของสนามบินโคเวนทรี โดยเมืองโคเวนทรีเป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งในสหราชอาณาจักร สามารถเดินทางครอบคลุมประชาชนสหราชอาณาจักรกว่าร้อยละ 90 โดยใช้เวลาการเดินทางไม่เกิน 4 ชั่วโมง นอกจากนั้น การตั้งโรงงาน Gigafactory ในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างงานโดยตรงได้กว่า 4,500 ตำแหน่ง สร้างงานในห่วงโซ่อุปทานอีกหลายหมื่นต่ำแหน่ง และกระตุ้นการลงทุนได้มูลค่ากว่า 2,000 ล้านปอนด์

ที่มา : https://www.coventry.gov.uk/info/13/invest_in_coventry/3923/proposals_for_the_uk_s_first_gigafactory_on_the_site_of_coventry_airport วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 094-154-1624
email : aiu@thaiauto.or.th