สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ในวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียประกาศความต้องการยกระดับและขยายกรอบสิทธิประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์

ให้ครอบคลุมยานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งรวมไปถึงชิ้นส่วนใหม่ๆ อาทิ LIDAR RADAR และระบบ ADAS โดยรายละเอียดและเงื่อนไขของการส่งเสริมยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียคาดหวังว่าการขยายกรอบในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการในประเทศ ผันตัวไปผลิตชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์สมัยใหม่ในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา : https://www.bernama.com/en/business/news.php?id=1956465 วันที่ 30 เมษายน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th