สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เปิดเผย

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคม 2564 มีทั้งสิ้น 162,515 คัน เพิ่มขึ้นจาก 10.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 465,833 คัน เพิ่มขึ้นจาก 2.68% ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 74,925 คัน เพิ่มขึ้น 25.47% ขณะที่ยอดขายตั้งแต่มกราคม - มีนาคม 2564 มีทั้งสิ้น 194,137 คัน ลดลง 2.96%

ด้านตลาดส่งออก ไทยส่งรถยนต์สำเร็จรูปในเดือนมีนาคม 2564 ส่งออกได้ 104,506 คัน เพิ่มขึ้น 16.38% ซึ่งถือเป็นตัวเลขการส่งออกสูงสุดในรอบ 24 เดือน ขณะที่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 258,108 คัน เพิ่มขึ้น 3.13% เป็นผลมาจากเศรษฐกิจและยอดขายรถยนต์ของประเทศคู่ค้าในเดือนมีนาคมเติบโตจากมีนาคมปีที่แล้ว เช่นออสเตรเลียโต 22% นิวซีแลนด์โต 86% เวียดนามโต 58% อินโดนีเซียโต 10% มาเลเซียโต 200% ยุโรปโต 87%

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/motor/477563 วันที่ 28 เมษายน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th