สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ Continental สาขาสหรัฐอเมริกา และบริษัทผู้พัฒนา Software สำหรับยานยนต์สมัยใหม่ Iteris ทำข้อตกลง

ร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี Vehicle-to-everything โดยความร่วมมือจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างเซนเซอร์ของรถยนต์ และเซนเซอร์ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติในอนาคต

ที่มา : https://www.continental.com/en-us/press-/press-releases/continental-iteris-collaboration-252182 วันที่ 28 เมษายน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th