สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Blackstone Resource บริษัทโฮลดิ้ง สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์

ที่เน้นการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและแร่ธาตุที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน โดย Blackstone Resource เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีการทำวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน และประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบตเตอรี่ Solid-state ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing 3 ด้าน ดังนี้

1. การผลิต Separator ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing
2. การผลิตขั้ว Cathode ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing
3. การผลิต Solid-state Battery Cell ชนิด Pouch ที่สามารถใช้งานได้จริง ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing

โดย Blackstone Resource คาดหวังว่าเทคโนโลยี 3D Printing จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต Solid-state Battery เหลือเพียง 65 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (USD/kWh)

ที่มา : https://www.blackstoneresources.ch/investors/news/index.php?content_id=142 วันที่ 27 เมษายน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th