สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า

จากที่ไทยได้บรรลุข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (APMRA) นั้นสถาบันยานยนต์ได้สมัครเข้าร่วมการ Trial run หรือ การจำลองสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการเมื่อข้อตกลงมีผลใช้บังคับเป็นไปอย่างราบรื่น หลังคณะกรรมการยานยนต์อาเซียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Automotive Federation – AAF) จัดให้มีการจำลองสถานการณ์ (Trial run) ด้วยการใช้ผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ดำเนินการทดสอบโดย Technical Service ของประเทศสมาชิกที่ส่งให้หน่วยควบคุมกฎระเบียบของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะใช้ในการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจำหน่ายในท้องตลาดได้หรือไม่ หากยังไม่เหมาะสมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ทันการใช้บังคับในต้นปี 2565 ต่อไป

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929822 วันที่ 2 เมษยน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 094-154-1624
email : aiu@thaiauto.or.th