สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

นครเซินเจิ้น ศูนย์กลางเทคโนโลยีทางตอนใต้ของจีน วางแผนเพิ่มกรรมสิทธิการเป็นเจ้าของยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) เป็น 1 ล้านคันภายในปี 2025

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปนครเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ระบุว่า ยานยนต์พลังงานใหม่จะครองสัดส่วนร้อยละ 60 ของรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ทั้งหมดของเซินเจิ้นภายใน 5 ปีข้างหน้า เซินเจิ้นมุ่งมั่นจะติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 833,000 จุดภายในปี 2025 เพื่อลดระยะห่างของจุดชาร์จดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะให้ต่ำกว่า 0.9 กิโลเมตร ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2019 เซินเจิ้นประกาศว่าจะเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางทั้งหมดในเมืองให้เป็นรถโดยสารประจำทางที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง

ที่มา: https://www.xinhuathai.com/china/190349_20210401 วันที่ 1 เมษยน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th