สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Volkswagen of America ได้ประกาศในวันที่ 30 มีนาคม 2021 ว่าจะก่อตั้งแบรนด์ใหม่เป็น Voltswagen of America

เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการขนส่งด้วยยานพาหนะที่ใช้ระบบไฟฟ้า EV แต่จะยังไม่ละทิ้งคำมั่นสัญญาเดิมของ Volkswagen ที่จะเป็นรถยนต์เพื่อประชาชน และ สร้างรถยนต์ที่ดีที่สุดในระดับเอาไว้เช่นเดิม บริษัทระบุด้วยว่าชื่อ Volkswagen ในโลโก้พื้นสีน้ำเงินเข้ม จะยังคงใช้กับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเช่นเดิม ส่วนชื่อ Voltswagen ในโลโก้พื้นสีน้ำเงินอ่อน จะเริ่มนำมาใช้ในสื่อโฆษณา, website และ social media ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากนั้นจะเริ่มนำไปใช้ในรถยนต์คันจริงทั้งภายนอกและภายใน รวมไปถึงอาคารและเครือข่ายผู้จำหน่าย Voltswagen ในสหรัฐฯ ด้วย โดยจะเริ่มมีผลในเดือนพฤษภาคม 2021

ที่มา: https://www.headlightmag.com/news-volkswagen-us-established-voltswagen/ วันที่ 1 เมษยน 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th