สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม รัฐบาลอังกฤษได้เปิดตัวโครงการ ZEBRA สำหรับรถโดยสารไร้มลพิษในส่วนภูมิภาค มูลค่ากว่า 120 ล้านปอนด์

สำหรับการขนส่งโดยรถโดยสารสาธารณะ จากการที่รัฐบาลยังคงสร้างระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

โครงการนี้จะจัดหารถโดยสารไร้มลพิษ 500 คัน เพื่อลดการปล่อยมลพิษ และก๊าซคาร์บอนจากระบบขนส่งสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพอากาศ ทั่วอังกฤษ อีกทั้งรัฐบาลเรียกร้องให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งบริษัทพลังงานผู้ประกอบการรถโดยสาร และผู้ผลิตร่วมมือกัน เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น

ที่มา: https://www.gov.uk/government/news/multi-million-pound-scheme-for-zero-emission-buses-across-england-launched วันที่ 31 มีนาคม 2564

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 094-154-1624
email : aiu@thaiauto.or.th