สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ยอดขายรถยนต์ใหม่ในอังกฤษตกลงกว่า 30% ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ ปี 1943 หรือสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในปี 2020 มียอดจำหน่ายรถยนต์ 1.63 ล้านคัน

ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่ประชาชนต้อง Lockdown ทำให้ยอดขายลดลงกว่า 97% โดยในช่วงแรกของการ Lockdown ทำให้ยอดขายลดลงไปกว่า 750,000 คัน แม้ว่าผู้ประกอบการหลายรายได้รับมือกับเหตุการณ์นี้ โดยเพิ่มช่องทางซื้อขาย online แบบ Click and collect” แต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นยอดขายได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์คาดว่ายอดขายในปี 2021 นี้จะต่ำกว่า 2 ล้านคันเช่นเดิม และหวังว่าในเดือนมีนาคม ที่เป็นช่วงต่ออายุทะเบียนรถยนต์ จะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ที่มา: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-autos/uk-lockdown-causes-biggest-drop-in-new-car-sales-since-world-war-two-idUSKBN29B02Q วันที่ 6 มกราคม 2564

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th