สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

เป็นอีกประเทศแล้วของกลุ่มยุโรปที่ออกมาห้ามจำหน่ายเครื่องยนต์สันดาปภายใน

เพราะรัฐบาลสหราชอาณาจักรออกนโยบายห้ามจำหน่ายรถยนต์เครื่องสันดาปภายในที่ใช้กับรถนั่งส่วนบุคคล และรถตู้ขนส่งตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลอังกฤษยังเปิดช่องว่างให้รถนั่งส่วนบุคคล และรถตู้ขนส่งที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ยังจำหน่ายได้อยู่ แต่รถยนต์เหล่านั้นต้องสามารถวิ่งโดยไม่ปล่อยไอเสียออกมาได้ระยะหนึ่ง โดยระยะทางนั้นทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรจะกำหนดให้ในภายหลัง

รัฐบาลอังกฤษมีการลงทุนกว่า 2,800 ล้านปอนด์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในแง่มุมต่างๆ เช่นการขยายจุดชาร์จ, การส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าให้ผู้บริโภคโดยตรงเช่นกัน

ที่มา : https://brandinside.asia/uk-gov-ban-ice/ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th