สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

รัฐบาลเยอรมนีประกาศสนับสนุนเงิน 3 พันล้านยูโร แก่อุตสาหกรรมยานยนต์หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

และการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเงินอุดหนุนถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนละ 1 พันล้านยูโร ดังนี้
1. ขยายเวลาให้เงินอุดหนุนสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากปีค.ศ. 2022 เป็น 2025
2. เงินอุดหนุนโครงการเก่าแลกใหม่สำหรับเปลี่ยนรถบรรทุกของบริษัทขนส่ง และหน่วยงานราชการให้เป็นรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3. เงินสนับสนุนนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการด้านการส่งออก

ที่มา : https://europe.autonews.com/automakers/germany-will-provide-36b-support-crisis-hit-autos-sector วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th