สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

บทวิเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ได้แสดงความเห็นต่อ มาตรการส่งเสริม การลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่ของไทย

ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนใหม่ ๆ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) ,รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน ไฮบริด (PHEV) ,รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV), รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ โดยมองว่านี่เป็นการพัฒนาเชิงบวกที่มีนัยสําคัญ และทำให้ไทยอยู่ในฐานะที่โดดเด่น ในภูมิภาคอาเซียน เหนือประเทศคู่แข่ง ทั้ง มาเลเซียและอินโดนีเซีย

แนวทางดังกล่าว จะเอื้อให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค ตลอดจนช่วยให้รัฐบาลสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ให้มีสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ในไทยทั้งหมดภายในปี 2030 อย่างไรก็ดี รัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับอุปสงค์ภายในประเทศ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนด้วยเช่นกัน

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378806287 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th