สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Toyota ลงทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐแก่มหาวิทยาลัย 4 แห่ง

คือ University of Michigan, Miami University, University of Nebraska และTexas Transportation Institute and State Farm โดยมุ้นเน้นด้านการพัฒนาระบบที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้แก่การเดินทาง ผ่านการวิจัยพฤติกรรมการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการวิเคราะห์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ขับขี่ และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ชั้นสูง (Advance Driver Assistance System, ADAS)

ที่มา : https://pressroom.toyota.com/toyotas-collaborative-safety-research-center-to-launch-new-system-usability-research-with-partners-including-university-of-michigan-and-state-farm/ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th