สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Viet Dragon Securities Corporation ผู้ให้บริการด้านการเงินและความปลอดภัยแก่ลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เวียดนามจะเติบโตขึ้นจาก 3 มาตรการ คือ

1.มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศกึ่งหนึ่ง
2.มาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับผู้ประกอบการที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
3.มาตรการขยายเวลาชำระภาษีบริโภคสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศ

โดยมาตรการเหล่านี้จะส่งผลให้ต้นทุนในการเป็นเจ้าของรถยนต์ของผู้บริโภคลดลง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์เวียดนามเติบโตขึ้นในไตรมาสที่ 4/2563 และไตรมาสที่ 1/2564

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/793406/govt-support-aids-automobile-industry.html วันที่ 16 ตุลาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th