สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

BMW ร่วมมือกับ Off Grid Energy พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานต้นแบบจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่่ใช้งานแล้ว (Second-Life Battery)

โดยแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกใช้งานมาในระยะเวลา 8 ปี หรือระยะทาง 100,000 ไมล์ ที่ไม่สามารถใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้ว ยังคงมีความสามารถกักเก็บพลังงานได้ถึง 80% จากความจุสูงสุด โดยระบบกักเก็บพลังงานต้นแบบจะใช้แบตเตอรี่ใช้งานแล้วจากรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ MINI Electric development vehicle ซึ่งมีความจุ 40 kWh และมีกำลัง 7.2 kW และสามารถขยายความจุและกำลัง ได้ถึง 180 kWh และ 50 kW ตามลำดับเมื่อมีแบตเตอรี่ใช้งานแล้วจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ที่มา : https://www.press.bmwgroup.com/united-kingdom/article/detail/T0318650EN_GB/bmw-group-uk-second-life-battery-solution-in-partnership-with-off-grid-energy วันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th