สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา Hyundai จัดงาน Virtual Groundbreaking Ceremony หรือ พิธีวางศิลาฤกษ์ผ่านระบบ Online Conference

ของศูนย์ Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapore (HMGICS) ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดย HMIGICS มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 44,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างขนาด 28,000 ตารางเมตร ซึ่งรวมไปถึงสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กด้วย

ที่มา : https://www.hyundai.com/worldwide/en/company/newsroom/new-hyundai-motor-group-innovation-center-in-singapore-to-transform-customer-experience-through-future-mobility-r%26d-0000016550?selectedVal=&pageNo=1&searchKey=&rowCount=9&type=RES&listPageUrl=release.all วันที่ 15 ตุลาคม 2563

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th