สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต./ทูตพาณิชย์) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสื่อของเวียดนามว่า

ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ 53,000 คัน มูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 3.72 หมื่นล้านบาท) ซึ่งการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศทั้งคัน (CBU) ของเวียดนามเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา หลังจากลดลงหลายเดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ไทยและอินโดนีเซีย ยังคงเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับต้น ๆ ไปยังเวียดนาม จากมีข้อได้เปรียบด้านภาษีนำเข้า นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียยังเป็นสองประเทศที่มีการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค จากการที่ภาษีนำเข้าเป็นร้อยละ 0 ทำให้รถยนต์นำเข้าจากไทยและอินโดนีเซียคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของรถยนต์ CBU ในเวียดนาม ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามนำเข้ารถยนต์จากอินโดนีเซียทั้งหมด 17,723 คัน ในขณะที่รถยนต์ที่นำเข้าจากประเทศไทยมีจำนวน 19,944 คัน ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านจำนวนรถยนต์นำเข้า แต่เวียดนามนำเข้ารถยนต์มีที่นั่งต่ำกว่า 9 ที่นั่งจากอินโดนีเซียมากที่สุด ขณะที่ในเดือนสิงหาคม 2563 ยอดการนำเข้ารถยนต์ CBU อยู่ที่ 8,000 คัน มีมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามขณะนี้เวียดนามให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศและมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศมีข้อได้เปรียบมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การส่งออกรถยนต์ของไทยมายังเวียดนามในอนาคตอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคามากขึ้น

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/world/449301?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=world วันที่ 16 กันยายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 094-154-1624
email : aiu@thaiauto.or.th