สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วุฒิสมาชิกอเมริกาเสนอร่างกฎหมาย 4 ฉบับ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ ซึ่งประกอบด้วย

1.The Promoting Auto Recalls Toward Safety (PARTS) Act - เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการเรียกคืนรถยนต์ที่มีความผิดปกติ
2. The Early Waning Reporting Systems Improvement Act - กำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ให้ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ แก่หน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียกคืนรถยนต์ที่มีความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที
3. The Stay Aware for Everyone (SAFE) Act - กำหนดให้กระทรวงคมนาคมศึกษาประโยชน์จากการใช้ Driver Monitoring System เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเสียสมาธิของผู้ขับขี่
4. The Modernizing Seat Back Safety Act - เพื่อกำหนดมาตรฐานเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารในห้องโดยสารด้านหลัง

ที่มา : https://www.markey.senate.gov/news/press-releases/senators-markey-and-blumenthal-introduce-four-auto-safety-bills-to-improve-recalls-enhance-defect-reporting-upgrade-seat-back-safety-and-prevent-distracted-driving วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th