สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

หลังจากที่ Tesla ประกาศลงทุนสร้างโรงงาน Gigafactory ในเดือนพฤษภาคม 2562

Brandenburg State Office for the Environment ได้เผยแพร่รายงานสิ่งแวดล้อมเพื่อขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างโรงงานของ Tesla ซึ่งมีรายละเอียดบางรายการถูกแก้ไขจากการประกาศลงทุนเมื่อปีก่อน อาทิ การผลิตแบตเตอรี่แพ็ค และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกถูกนำออกจากกิจกรรมของโรงงาน รวมไปถึงกำลังการผลิตที่ถูกแก้ไขจากปีละ 500,000 คัน เป็นปีละ 100,000 คันขึ้นไป ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าโรงงานแห่งนี้จะเริ่มผลิตรถยนต์ Tesla Model Y ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

ที่มา : https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-01/tesla-removes-batteries-from-scaled-back-berlin-factory-plans วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th