สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Volvo และ Waymo ประกาศร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อใช้งานในรูปแบบของ Ride-Hailling

ที่สามารถทำงานได้โดยปราศจากผู้ขับขี่ ซึ่ง Waymo จะรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อรถยนต์อัตโนมัติ อาทิ กล้อง Lidar และ Radar ในขณะที่ Volvo รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาและผลิตรถยนต์ เป็นหลัก

ที่มา : https://www.autonews.com/mobility-report/volvo-waymo-partner-build-self-driving-vehicles วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th