สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

รัฐบาลกลางเยอรมนี และรัฐบาลท้องถิ่นรัฐ Bavaria และ Baden-Württemberg ประกาศให้เงินสนับสนุนผู้ผลิตแบตเตอรี่

สัญชาติเยอรมัน VARTA AG ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Important Projects of Common European Interest (IPCEI) เป็นเงินกว่า 300 ล้านยูโร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และลดการนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างงานให้แก่แรงงานในพื้นที่ด้วย

ที่มา :  https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200629-grosser-erfolg-fuer-den-batteriestandort-deutschland-erster-bescheid-ueber-eine-foerderung-der-batteriezellfertigung-an-varta-varta-uebergeben.html  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th