สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

กระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ประเทศเยอรมนี เตรียมเปิดการประกวดราคาแก่ให้บริษัททั่วยุโรป (Europe-wide Tender)

เสนอแผนการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า High Power Charger จำนวน 1,000 แห่ง เพื่อรองรับการใช้งานรถบรรทุกในระยะกลางและระยะไกล ทั้งนี้ รัฐบาลเยอรมนีเปลี่ยนกระบวนการจากการให้เงินอุดหนุน เป็นการประกวดราคาเนื่องจากแต่เดิมการให้เงินอุดหนุนรัฐบาลเยอมนีพบปัญหาว่าการให้เงินอุดหนุนมีการดำเนินการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าช้าไม่ทันต่อความต้องการในการใช้งาน

ที่มา : https://www.now-gmbh.de/en/news/press/german-centre-for-charging-infrastructure-prepares-for-a-paradigm-shift วันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th