สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

อุตสาหกรรมยานยนต์ในอังกฤษได้รับเงินลงทุนจากรัฐบาลมูลค่า 73.5 ล้านปอนด์

ซึ่งลงทุนผ่านโครงการต่างๆ 10 โครงการ ของภาคเอกชนที่มีจุดประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้รัฐบาลอังกฤษหวังว่าจะช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และสามารถรักษาตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมได้กว่า 14,000 ตำแหน่ง

ที่มา : https://www.gov.uk/government/news/735-million-to-boost-green-economic-recovery-in-automotive-sector วันที่ 24 มิถุนายน 2563

 

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th