สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลจีนปรับแก้ข้อกำหนด มาตรการ NEV Credit

ซึ่งอนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้ NEV Credit ในปี ค.ศ. 2021 มาชดเชย NEV Credit ที่ติดลบในปีนี้ได้ ซึ่งจากเดิมผู้ผลิตรถยนต์ต้องซื้อ NEV Credit จากผู้ผลิตรายอื่นมาชดเชย NEV Credit ที่ติดลบเท่านั้น นอกจากนั้น รัฐบาลจีนยังประกาศให้รถยนต์ที่ไม่ใช่ NEV (HEV และ ICEV) ที่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ (Low-fuel Consumption Passenger Car) มี NEV Credit ติดลบต่ำกว่ารถยนต์ที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง ซึ่งคาดว่าข้อกำหนดนี้จะส่งให้ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศจีนผลิตรถ HEV เพิ่มมากขึ้น

ที่มา : https://www.reuters.com/article/us-china-autos-electric/china-may-ease-green-rules-for-electric-car-production-this-year-idUSKBN23T0LD
วันที่ 24 มิถุนายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th