สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Ford พัฒนา Intelligent Range Technology เทคโนโลยีสำหรับประเมินระยะทาง

ในการขับขี่ของ Ford Mustang Mach-E ซึ่งสามารถประเมินระยะทางในการขับขี่ของ Ford Mustang Mach-E ได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ สภาพอากาศ รวมไปถึงข้อมูลการใช้พลังงานของ Ford Mustang Mach-E คันอื่นที่แบ่งปันข้อมูลผ่าน Cloud นอกจากนั้น Ford ยังอาศัยการ Update ระบบผ่านการเชื่อมต่อแบบ Over-the-air Update เพื่อเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจราจร และสภาพถนน ทำให้การคำนวณมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ที่มา : https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2020/06/19/ford-mustang-mach-e-intelligent-range.html วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th