สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

หลังจากที่โตโยต้าเปิดธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าบุคคลเช่ารถระยะยาว “คินโต” เมื่อเดือน ต.ค.2562 โดยระยะแรกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจขยายรุ่นรถเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

คินโต เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ กับบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป หลังจากพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนแปลงจากความต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ สู่การใช้งานรถยนต์ที่มีอิสระ โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่่จะตามมา เพราะสามารถรู้ค่าใช้จ่ายตายตัวจากการเช่า และสามารถรับการบำรุงรักษาดูแลรถยนต์จากศูนย์บริการโตโยต้าตลอดอายุการใช้งาน

นอกจากนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาขายต่อของรถยนต์ในอนาคต ทั้งหมดนี้ถือเป็นบริการที่จะสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่แก่ผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทยและเป็นการยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Company) อย่างแท้จริง

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com ฉบับวันที่ 19 ก.พ. 2563

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th