สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ระบุว่า ภาพรวมการจดทะเบียนของยานยนต์ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 96,182 คัน โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) มียอดจดทะเบียนจำนวน 20,816 คัน

เติบโตขึ้นร้อยละ 260 จากปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5,781 คัน ส่วนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) มียอดจดทะเบียนอยู่ที่ 11,331 คัน จากปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 7,060 คัน รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า ตัวเลขการจดทะเบียนรถยนต์ BEV สูงกว่ารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด จากการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ราคาเข้าถึงง่ายขึ้น รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีประจุรถไฟฟ้าในปัจจุบันมีจำนวนราว 1,200 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/automotive/news/188631 วันที่ 23 มกราคม 2566

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th