สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงร่วมลงทุนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนอย่างเป็นทางการ กับบริษัท แอลจี เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด เพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

โดยจะเริ่มก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่แห่งใหม่นี้ ต้นปี ค.ศ. 2023 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. 2024 และจะสามารถเริ่มผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขั้นสูงจำนวนมากภายในสิ้นปี ค.ศ. 2025 มีกำลังการผลิตที่ 40 GWh ต่อปี ทั้งนี้ แบตเตอรี่ทั้งหมดจะจัดส่งให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ของฮอนด้าในอเมริกาเหนือ เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือ และฮอนด้าได้ใช้งบลงทุนที่ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 2,200 ตำแหน่ง และจะมีการลงทุนโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า คาดว่าจะสูงถึง 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : https://www.prachachat.net/motoring/news-1174964 วันที่ 20 มกราคม 2566

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th