สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปริมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 รวม 170,717 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.83 จากปีที่แล้ว แต่ลดลงร้อยละ 4.8 จากเดือนก่อน

ปริมาณการผลิตรถยนต์สำหรับการจำหน่ายในประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 42.69 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในเดือนตุลาคม ในขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกมีสัดส่วนร้อยละ 57.31 ปริมาณการส่งออกรถยนต์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 รวม 94,228 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.51 จากปีที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 6.1 จากเดือนที่แล้ว จากการส่งออกรถ PPV รถยนต์นั่งและรถกระบะ โดยได้รับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มมากขึ้นในรถยนต์นั่งและรถ PPV บางรุ่น ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขณะที่มูลค่าการส่งออกรวม 84,917.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 18.91และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศรวม 64,618 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อน สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังการเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศยังลดลงร้อยละ 12.9 จากเดือนก่อนหน้า

ที่มา : https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=YUtwYUtTeTQ5MDQ9 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th