สมัครสมาชิกวันนี้

  • Silver
  • สมาชิกระดับ Silver
  • ฟรี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานได้
  • ข้อมูลผู้ประกอบการต่างประเทศ
  • ข้อมูลสถิติในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎ ระเบียบ นโยบายในประเทศ
  • เทคโนโลยี และงานวิจัย
  • สมัครสมาชิก
ข่าวสารยานยนต์
อ่านข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล

Mazda เปิดเผยแผนการใช้งบประมาณ 1.06 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle: EV) และเตรียมพิจารณาลงทุนเพื่อผลิตแบตเตอรี่อีกด้วย

นอกจากนั้น ยังปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการจำหน่ายรถ EV เป็นร้อยละ 40 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 25 ของปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ของ Mazda Motor ทั่วโลก ภายในปี ค.ศ. 2030 แต่เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกหันมาลงทุนการผลิตรถ EV และแบตเตอรี่หลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อรองรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเคร่งครัดมากขึ้น

ที่มา : https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mazda-invest-11-bln-by-2030-procure-ev-batteries-nikkei-2022-11-22/ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2712-2414 ต่อ 6501
email : aiu@thaiauto.or.th